Informacje

22.02.2011
Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na stronie Biuletynu Inforacji Publicznej znajdują sie pilki zawierające zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie -link do strony bip