Aktualności

19.06.2015
Zgłaszanie uwag do projektu diagnozy i analizy SWOT
Informuję, o możliwości zgłaszania uwag do PROJEKTU DIAGNOZY I ANALIZY SWOT, która będzie stanowiła integralną częścią Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015 – 2025.

Informuję, o możliwości zgłaszania uwag do

PROJEKTU DIAGNOZY I ANALIZY SWOT, która będzie  stanowiła integralną częścią Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015 – 2025.Własne opinie, sugestie i uwagi na temat projektu dokumentu można zgłaszać na formularzu do dnia 25.06.2015 r. Wypełniony formularz należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej: rgk@lasowicewielkie.pl lub dostarczyć/ przesłać do Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99a.

Z poważaniem

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Daniel Gagat