Urząd Gminy

15.01.2013
Zezwolenia alkoholowe

1. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Opis: wydanie zezwolenia na terenie Gminy Lasowice Wielkie - warunki

2. W N I O S E K
Opis: o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

3. Oświadczenie alkoholowe - piwo.doc

Opis: O Ś W I A D C Z E N I E  - o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku w punkcie sprzedaży napojów

4. Oświadczenie alkoholowe - wino.doc

Opis: O Ś W I A D C Z E N I E  - o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku w punkcie sprzedaży napojów

5. Oświadczenie alkoholowe - wódka.doc

Opis: O Ś W I A D C Z E N I E  - o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku w punkcie sprzedaży napojów

6. W N I O S E K o wydanie zezwolenia  jednorazowego
Opis:
wydanie zezwolenia  jednorazowego na sprzedaż i podawanie* napojów alkoholowych