Kultura i Sport

02.04.2013
Zestawienie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych w 2013 roku w Gminie Lasowice Wielkie
Zestawienie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych w 2013 roku w Gminie Lasowice Wielkie

Lp.

Nazwa imprezy / wydarzenia

Dokładna data i miejsce imprezy / wydarzenia

Rodzaj imprezy

O K - kulturalne (dodatkowo proszę zaszeregować do jednej
z następujących kategorii):

- muzyczne;

- teatralne i recytatorskie;

- literackie;

- plastyczne;

- filmowe i fotograficzne;

- taneczne;

- folklorystyczne;

- lekcje i wystawy muzealne, - dożynkowe

O S – sportowe

O T - turystyczne

Pełna nazwa
i dane teleadresowe organizatora

1.

LASOWICKI MOTOPIKNIK

01.06.2013 r.

LASOWICE WIELKIE plac FLORIANA

K/T

Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich elka-236@wp.pl

Rada Sołecka wsi Lasowice Wielkie

2.

GMINNE ZAWODY POZARNICZE

02.06.2013 r.

CHUDOBA plac WIEJSKI

S

Gminny Zarząd ZOSP RP Lasowice Wielkie

grazyna_z@interia.pl

OSP Chudoba

3.

POWIATOWE ZAWODY POŻARNICZE

10.08.2013 r.

CHUDOBA plac WIEJSKI

S

Gminny Zarząd ZOSP RP Lasowice Wielkie

grazyna_z@interia.pl

Oddział Powiatowy ZOSP RP w Kluczborku

4.

REGIONALNE ZAWODY DEKARZY

11.08.2013 r.

CHUDOBA plac WIEJSKI

K/T

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chudoba

dlachudoby@twojachudoba.pl

5.

DOŻYNKI GMINNE

24/25.08.2013 r.

GRONOWICE

boisko sportowe

K

Urząd Gminy Lasowice Wielkie ug@lasowicewielkie.pl

Rajmund Jantos 77 413 22 06