Aktualności

12.05.2020
Zdalna Szkoła
Gmina Lasowice Wielkie w ramach grantu Zdalna Szkoła otrzymała dofinansowanie wysokości 60.000,00 zł.

 

Gmina Lasowice Wielkie w ramach grantu Zdalna Szkoła otrzymała dofinansowanie wysokości 60.000,00 zł. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do dwóch placówek oświatowych tj.: Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w Chocianowicach. Wsparciem zostanie objętych 18 uczniów oraz 2 nauczycieli. W ramach grantu zostanie zakupionych 20 laptopów oraz oprogramowanie .