Kultura i Sport

22.02.2011
Zawody sportowo-pożarnicze w Gronowicach 2007

Po dwukrotnych próbach za trzecim podejściem w dniu 16 czerwca odbyły się zawody sportowo pożarnicze gminnych jednostek OSP.

Na godzinę 15,00 do Gronowic zjechały wszystkie jednostki OSP ze swoimi drużynami – ogółem 24 drużyny w 5 kategoriach wiekowych.

Zawody przeprowadziła trójka sędziów na czele z kapt. Kochanowskim reprezentujących Państwową Straż Pożarną w Kluczborku. Urząd Gminy reprezentował Wójt Daniel Gagat oraz jego zastępca Krzysztof Lech a Zarząd Gminny OSP Komendant Grzegorz Żwaka i Prezes Norbert Barcz.

Licznie zgromadzona publiczność dopingowała zawodników podczas sztafety oraz w czasie ćwiczeń bojowych. 

Zawody przebiegały bardzo sprawnie dzięki zdyscyplinowaniu druhów oraz dobrej organizacji ze strony gospodarzy z Gronowic.

Dla zwycięzców i przegranych przygotowano puchary, dyplomy oraz dyplomy – podziękowania.

Największym zainteresowaniem cieszyła się rywalizacja w kategorii seniorów, gdzie bezkonkurencyjni pomimo 5 pkt. karnych okazali się gospodarze.

Dodatkową motywacja w kategorii seniorów były nagrody pieniężne.

Nagrody wręczał wójt wraz z zastępcą.

Za I miejsce OSP Gronowice wręczono puchar i dyplom oraz nagrodę w wysokości 2.000 zł. II miejsce przypadło OSP Jasienie oraz kwota 1.500 zł a III OSP Chocianowice i kwota 1.000 zł.

Inne wyniki poniżej.