Aktualności

11.10.2016
Zawiadomienie - RDOŚ Opole
Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektów zarządzeń w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber