Ogłoszenia urzędowe

22.02.2011
Zawiadomienie
Dyżury przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Pan Rajmund Kinder
informuje mieszkańców gminy, że
pełni dyżury w każdą środe miesiąca
od godz. 13:30 do godz. 15:00
w pok. nr 6 na I p.
( tel. 77 - 417 54 71 )