Archiwum aktualności

23.02.2011
Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie


W dniu 17 października 2007 roku na sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie podjęto uchwałę o uhonorowaniu 3 mieszkańców naszej gminy medalem ,, Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie,, a wręczono je 26 października 2007 roku w Sali Rady Gminy podczas uroczystości jubileuszowych 50 lecia pożycia małżeńskiego. Medale ,, Zasłużony dla Gminy Lasowice Wielkie ,, otrzymali : Maria Mastalerz, Krystyna Michalak i Ryszard Pieron.

Maria Mastalerz jest lekarką od wielu lat prowadzi wiejski ośrodek zdrowia. Jest lekarzem rodzinnym i pediatrą. Była radną poprzedniej kadencji.

Krystyna Michalak od 21 lat pracuje w Urzędzie Gminy - jest od 17 lat Skarbnikiem Gminy. Działa społecznie w lokalnym Stowarzyszeniu.

Ks. Ryszard Pieron jest proboszczem parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Od wielu lat działa w ruchu ekumenicznym. W budynku po zamkniętej szkole w Lasowicach Małych uruchomił Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury, współorganizuje półkolonie dla ubogich dzieci.