Aktualności

16.12.2014
Zarządzenie Wójta Gminy Lasowice Wielkie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Lasowice Wielkie.
Zarządzenie nr 5/14 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Lasowice Wielkie.

Zarządzenie nr 5/14

Wójta Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Lasowice Wielkie.

Na podstawie § 18 ust.2 Statutów Sołeckich gminy Lasowice Wielkie w związku z uchwałą Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr II/10/14 z dnia 10 grudnia 2014 roku Wójt Gminy Lasowice Wielkie zarządza co następuje ;

§ 1

Wyznaczam terminarz, miejsca i godziny zebrań wiejskich w celu dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Lasowice Wielkie na kadencję 2014 - 2018.

§ 2

Terminarz, miejsca i godziny zebrań wiejskich stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania załącznik nr 1 do zarządzenia