Aktualności

06.06.2017
Zaproszenie na spotkanie
Zapraszamy na spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanów w ramach organizowanych naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na

Zapraszamy na spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanów w ramach organizowanych naborów dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjne: 14.06.2017r., godz. 15:00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego
w Kluczborku

Szkolenie z pisania biznesplanu: 19.06.2017r., godz. 9:00-15:00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kluczborku

Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach będzie upoważniało do otrzymania punktów w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru, zgodnie z którymi Rada Decyzyjna oceniać będzie złożone projekty.

Proszę o przesyłanie pytań dotyczących pisania biznesplanów do 10.06.2017r. na maila biuro@dolinastobrawy.pl, tak aby ekspert na szkoleniach dotyczących biznesplanów mógł na nie odpowiedzieć.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.