Aktualności

23.06.2015
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie -PROW
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowa

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie -PROW

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

Data i miejsce szkolenia: 25.06.2015r. (Czwartek) Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1, sala konferencyjna nr 62, II piętro.
Czas trwania szkolenia od 11.00 do 17.00
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków  Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Cele Szkolenia

1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.

2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.

3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program Szkolenia

· Rejestracja uczestników.

· Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

· Przerwa kawowa.

· Prezentacja działań PROW 2014-2020

· Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

· Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

· Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu  do dnia 23.06.2015r. mailowo biuro@dolinastobrawy.pl lub telefonicznie  77 413 11 38

Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.