Dofinansowanie z PROW

05.10.2012
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pełniącej funkcję placów wiejskich o charakterze rekreacyjnym poprzez budowę parkingu w Chudobie, utwardzenie placu sportowo – rekreacyjnego w Laskowicach, wykonanie ścieżki rekreacyjnej wokół stawu

Tytuł Projektu:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pełniącej funkcję placów wiejskich o charakterze rekreacyjnym poprzez budowę parkingu w Chudobie, utwardzenie placu sportowo – rekreacyjnego w Laskowicach, wykonanie ścieżki rekreacyjnej wokół stawu w Jasieniu

Działanie PROW 2007 – 2013:

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Cel operacji:

Podniesienie standardu przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich poprzez budowę parkingu w Chudobie, utwardzenie placu sportowo – rekreacyjnego w Laskowicach, wykonanie ścieżki rekreacyjnej wokół stawu w Jasieniu, co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Koszt projektu (zł):

Całkowita wartość:

382.022,67

Wkład Beneficjenta:

155.070,81

Wkład EFRROW:

226.951,86

Termin realizacji projektu:

Rozpoczęcie

Wrzesień 2010

Zakończenie

Wrzesień 2011

Parking w miejscowości Chudoba

 

 

Ścieżka rekreacyjna w miejscowości Jasienie

Plac rekreacyjno – sportowy w miejscowości Laskowice