Informacje

22.02.2011
Zadania inwestycyjne realizowane w 2005 r.

 

1. Budowa wodociągu grupowego ,, Chocianowice’’- sieć wodociągowa
Jasienie- Trzebiszyn , z dofinansowaniem unijnym w ramach ZPORR
w kwocie 214.813PLN.
Planowany termin zakończenia zadania – październik 2005r.
Zadanie to kończy program porządkowania gospodarki wodnej w gminie.
Wszystkie miejscowości gminy Lasowice Wielkie zaopatrywane będą
w dobrą wodę pitną i do celów gospodarczych z ujęcia wody 
w Chocianowicach.


2. Adaptacja budynku administracyjnego na nową siedzibę Urzędu Gminy
w Lasowicach Wielkich.
Termin zakończenia zadania i przeniesienie Urzędu do końca bieżącego roku.

3. Budowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie do której planuje się 
połączyć miejscowości : Lasowice Wielkie , Tuły (I etap) – następnie
Trzebiszyn, Laskowice , Chudoba, Wędrynia (II etap)
Planowane zakończenie budowy oczyszczalni do końca bieżącego roku.

4. Budowa gminnej drogi w Chudobie.
Planowane zakończenie zadania w październiku bieżącego roku.

5. Wdrożyliśmy postępowanie przetargowe na zadanie- 
remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskowicach.
Na zadanie to pozyskaliśmy środki unijne w wysokości 334.317 PLN.
Planowany termin zakończenia zadania 2006 rok.