Gospodarka Komunalna

15.03.2011
WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH


Firmami posiadającymi zezwolenie na wykonywanie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lasowice Wielkie są:
REMONDIS Sp. z o.o.
Oddział w Opolu
ul. Al. Przyjaźni 9
45-573 Opole
tel. 77/ 453-62-62
Biuro terenowe Olesno
tel.34/358-30-90
oraz
VEOLIA Usługi dla środowiska
S.A oddział w Krapkowicach
ul. Piastowska 38
47-303 Krapkowice
Tel. 77-4661514
 Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie Gminy Lasowice Wielkie wraz z transportem nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków:
1/ Usługi Komunalne „SOBEK” Andrzej Sobek 46-200 Kluczbork ul. Powstańców Śl. 7
2/  Transport - Usługi Józef Koj 46-280 Chocianowice 55
3/  Usługi Asenizacyjne „SZAMBUŚ” Andrzej Szynkaruk Czaple Wolne 3 46-200 Kluczbork
4/ Usługi Transportowo – Handlowe Krzysztof Gawlita ul. Opolska 59, 46-300 Olesno
5/  Zakład Usług Rolniczych i Transportowych Jerzy Małysa ul. Kościuszki 25, 46-233 Bąków
6/  Spółdzielcze Zrzeszenie Kółek Rolniczych ul. Młyńska 31, 46-300 Olesno
7/  Zakład Usługowy Andrzej Kuzior Świercze ul. Częstochowska 15/23, 46-300 Olesno