Aktualności

16.03.2020
WYKAZ TELEFONÓW – URZĄD GMINY
P. Wójt - 603 357 353 - 602 734 079 P. Zastępca Wójta - 606 303 795 WYKAZ TELEFONÓW – URZĄD GMINY

P. Wójt - 603 357 353 - 602 734 079

P. Zastępca Wójta - 606 303 795

WYKAZ TELEFONÓW – URZĄD GMINY

NR TELEFONU ZEWNETRZNEGO

NR TELEFONU WEWNĘTRZNEGO

NR POKJU

PIĘTRO

NAZWA REFERATU

417 54 70 centrala

417 54 91 fax

101

1 I p.

Sekretariat

Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny, Archiwum

417 54 90

103

2 I p.

Wójt Gminy

Zastępca Wójta Gminy

417 54 82

113

4 I p.

Środki pozabudżetowe

Odnowa Wsi

Inspektor Nadzoru

417 54 74

105

7 I p.

Skarbnik Gminy

417 54 75

106

3 I p.

Sekretarz Gminy

417 54 71

102

6 I p.

Obsługa Rady

Działalność Gospodarcza

417 54 73

104

9 I p.

Księgowość

FINANSE

417 54 76

107

10 I p.

Księgowość

PODATKI

417 54 81

112

11 I p.

Księgowość

PŁACE

417 54 85

116

5 I p.

Księgowość Podatki

VAT, Rozliczenia Komunalne - odpady

417 54 79

110

8 I p.

Kadry, OC

Zarządzanie Kryzysowe

417 54 84