Wykaz sołtysów w gminie

SOŁTYSI

CHOCIANOWICE

GABRIELA KOJ

Chocianowice 80

506 026 614

CHUDOBA

KLAUDIA SCHUDY

Chudoba 17

792 429 526

CIARKA

PAWEŁ MYŚLIWCZYK

Ciarka 21

506 552 092

GRONOWICE

RAJMUND JANTOS

Gronowice 123

413 22 06

605 784 406

LASKOWICE

JACEK SYKOŚ

Laskowice , Wiejska 89

604 680 493

LASOWICE MAŁE

DARIUSZ PIKOR

Lasowice Małe, Odrodzenia 46

883 014 422

LASOWICE WIELKIE

ELŻBIETA FELUSIAK

Lasowice Wielkie, Osiedle 2/3

508 513 687

JASIENIE

GABRIELA PROCHOTA

Jasienie, Ogrodowa 7

506 189 447

GRAŻYNA PASEK

Oś 5

414 17 03

660393055

SZUMIRAD

SŁAWOMIR PAZDROSKI

Szumirad 20a

721 984 816

TUŁY

RAFAŁ GOROŃSKI

Tuły 25

512 114 223

TRZEBISZYN

BARBARA MISKA

Trzebiszyn 9

413 87 21

600 637 685

WĘDRYNIA

IWONA LASIK

Wędrynia 28

413 98 05

785 989 930