Wykaz sołtysów w gminie

SOŁTYSI

CHOCIANOWICE

IRENA WERNER - KOPYTO

Chocianowice 177

77/413 26 02

600 153 894

CHUDOBA

KLAUDIA SCHUDY

Chudoba  17

77 413 96 26

CIARKA

BENITA KOWOLLIK

Ciarka 18

501 419 550

GRONOWICE

RAJMUND JANTOS

Gronowice 123

413 22 06

605 784 406

LASKOWICE

JACEK SYKOŚ

Laskowice , Wiejska 89

604 680 493

LASOWICE MAŁE

DARIUSZ PIKOR

Lasowice Małe, Odrodzenia 46

883 014 422

LASOWICE WIELKIE

ELŻBIETA FELUSIAK

Lasowice Wielkie, Osiedle 2/3

508 513 687

JASIENIE

NINA DRONG

Jasienie, Zwycięstwa 93

663 480 158

GRAŻYNA PASEK

Oś 5

414 17 03

660393055

SZUMIRAD

MIECZYSŁAW PŁASZEWSKI

Szumirad 20

413 94 07

606 436 174; 667 405 080

TUŁY

RAFAŁ GOROŃSKI

Tuły 25

512 114 223

TRZEBISZYN

BARBARA MISKA

Trzebiszyn 25

413 87 21

600 637 685

WĘDRYNIA

IWONA LASIK

Wędrynia 28

413 98 05

785 989 930