Aktualności

20.11.2014
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE PRZYPOMINA,
WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE PRZYPOMINA, ŻE Z KOŃCEM PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU UPŁYNĄŁ TERMIN, W KTÓRYM WŁAŚCICIELE POSESJI ZOBOWIĄZANI BYLI PODŁĄCZYĆ SWOJE DOMY DO SIECI KANALIZACJI.

INFORMACJA DOT. KANALIZACJI

W  CHUDOBIE  I  WĘDRYNI

WÓJT GMINY LASOWICE WIELKIE PRZYPOMINA,

ŻE Z KOŃCEM PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU UPŁYNĄŁ TERMIN,

W KTÓRYM WŁAŚCICIELE POSESJI ZOBOWIĄZANI BYLI

PODŁĄCZYĆ SWOJE DOMY DO SIECI KANALIZACJI.

NINIEJSZYM WZYWA SIĘ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEPODŁĄCZONYCH DO KANALIZACJI DO WYKONANIA PODŁĄCZENIA

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 05 GRUDNIA 2014.

Wszelkie informacje dot. podłączenia można uzyskać

w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie – pokój nr 19

tel. 77/417 54 80