Aktualności

28.08.2018
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w DRUGIM półroczu 2018 roku

Lasowice Wielkie 27.08.2018

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

informuje,

że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

w DRUGIM półroczu 2018 roku

przez organizacje pozarządowe

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 407/18 z dnia 02 sierpnia 2018, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2018 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 24 sierpnia 2018 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 3 oferty na realizację w/w zadań.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 391/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 3 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

1/ LZS Lasowice Wielkie

w wysokości:

15 000 zł

2/ LZS Gronowice

w wysokości:

25 000 zł

3/ LZS Chocianowice

w wysokości:

15 000 zł

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat