Aktualności

06.03.2019
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego

Lasowice Wielkie 01.03.2019

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

informuje,

że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

w I półroczu 2019 roku

przez organizacje pozarządowe

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 25/19 z dnia 31 stycznia 2019, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2019 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 22 lutego 2019 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 3 oferty na realizację w/w zadań.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 24/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 3 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

1/ LZS Lasowice Wielkie

w wysokości:

15 000 zł

2/ LZS Gronowice

w wysokości:

25 000 zł

3/ LZS Chocianowice

w wysokości:

15 000 zł

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat