Aktualności

01.09.2016
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje,
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2016 roku przez organizacje pozarządowe

Lasowice Wielkie 01.09.2016


Wójt Gminy Lasowice Wielkie

informuje,

że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

w drugim półroczu 2016 roku

przez organizacje pozarządowe

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 186/16 z dnia 02 sierpnia 2016, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2016 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 25 sierpnia 2016 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 3 oferty na realizację w/w zadań.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 138/16 z dnia 01 marca 2016 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 3 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:

1/ LZS Lasowice Wielkie

w wysokości:

8 250 zł

2/ LZS Gronowice

w wysokości:

25 000 zł

3/ LZS Chocianowice

w wysokości:

11 750 zł

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat