Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

08.02.2013
Wnioski i druki do pobrania GOPS

1. Wniosek na dożywianie

opis : Zwracam się z wnioskiem o przyznanie pomocy w formie zakupu posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej

2. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej

opis :art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

3. Druk zaświadczenia o wynagrodzeniu

opis: druk zaświadczenia