Archiwum aktualności

23.02.2011
Wizyta komisji konkursowej - „Najlepszy start w odnowie

Wieś Lasowice Wielkie 19 czerwca 2008r.zostala zgłoszona przez Gminę Lasowice Wielkie do Konkursu Piękna Wieś Opolska 2008 w kategorii Najlepszy start w Odnowie Wsi. W tej kategorii zostało łącznie zgłoszonych 13 sołectw. Do programu Odnowy Wsi Lasowice

Wielkie przystąpiło 6 grudnia 2006r., Uchwałą Nr II-13/06 Rady Gminy Lasowice Wielkie, w sprawie zgłoszenia sołectwa Lasowice Wielkie do programu Sejmiku Województwa Opolskiego – „Odnowa wsi w województwie opolskim”.
18 lipca br. wieś Lasowice Wielkie odwiedziła komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Opolskiego, która zgodnie z przyjętymi kryteriami dokonała oględzin na miejscu. Komisja w składzie 5-cio osobowym rozpoczęła wizytę od Placu Floriana miejsca w centrum wsi, które od 2 lat stało się głównym miejscem imprez plenerowych np. Moto - Piknik, Dożynki Wiejskie itp.

Lider Wsi Elżbieta Felusiak zgromadziła i przedstawiła Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich, Sołtysa Wsi, Przedstawicieli Urzędu Gminy, LZS, OSP, Parafii Ewangelicko Augsburskiej, Dyrektora Zespołu Gimnazjalno- Szkolno - Przedszkolnego oraz lokalnych przedsiębiorców. Każdy z przedstawicieli miał za zadanie przedstawienie w jaki sposób współpracuje z lokalna społecznością wiejską.


Komisja odwiedziła ZGSP, a w niej salę komputerową, Bibliotekę Publiczną, oraz Izbę Pamięci, następnie zabytkowy Park, który lokalna społeczność po 30 latach reaktywuje, kilka pięknych ogrodów, które różniły się od siebie specyfiką zagospodarowania. Zwrócono uwagę na to, że mimo iż miejscowość jest dwu wyznaniowa to mieszkańcy potrafią się integrować i wspólnie pracować a tym samym przyczyniać się do rozwoju miejscowości.


Komisja swoją wizytę zakończyła w Sali spotkań, którą mieszkańcy w 2007r. odremontowali
z byłej Sali katechetycznej i stworzyli miejsce spotkań dla 80 osób. A wszystko to dzięki
projektowi złożonemu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na
modernizację sali i wyposażenie jej w sprzęt multimedialny.


Komisji zaprezentowana została również historia powstania oraz poczynania Stowarzyszenia i grupy Odnowy Wsi do dnia dzisiejszego. Zaprezentowane zostały projekty złożone do UMWO i Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich zarówno tych zrealizowanych i tych w trakcie realizacji przez społeczność lokalną.


Zaprezentowana została również strona internetowa www.stowarzyszenie.lasowicewielkie.pl, którą prowadzi jeden z członków stowarzyszenia Grzegorz Smolnik .
Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy start w odnowie wsi zaplanowane jest na 25 września 2008 r.