Aktualności

25.03.2020
W związku z szerząca się epidemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2, informuję,
W związku z szerząca się epidemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2, informuję,że: od dnia 23 marca 2020 r. Urząd Gminy Lasowice Wielkie będzie zamknięty dla interesantów do odwołania


Szanowni Państwo!

W związku z szerząca się epidemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2, informuję,że:

od dnia 23 marca 2020 r. Urząd Gminy Lasowice Wielkie będzie zamknięty dla interesantów do odwołania

Wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo:

1) drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

46 – 282 Lasowice Wielkie 99A

2) wrzucając korespondencję do skrzynki podawczej znajdującej się w holu przy głównym wejściu do budynku urzędu.

3) za pomocą komunikacji elektronicznej:

  • telefon - 77 4175470
  • fax - 77 4175491
  • poczta e-mail – ug@lasowicewielkie.pl

W sprawach niecierpiących zwłoki, w celu ich załatwienia należy umawiać się z pracownikami telefonicznie.

W sprawie rejestracji zgonu proszę o kontakt z Kierownikiem USC pod nr tel. 77-4175498

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

§ 10. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę or-ganizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Jednocześnie zwracam się z ogromną prośbą do rodziców o dopilnowanie by dzieci i młodzież w okresie w którym zostały zamknięte szkoły nie brały udziału w żadnych imprezach, spotkaniach, uroczystościach lub wspólnych zabawach.Przypominam, że  na terenie całego kraju obowiązuje wprowadzony przez rząd całkowity zakaz organizowania imprez masowych oraz imprez artystycznych i rozrywkowych.