Gospodarka Komunalna

15.01.2013
W sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
W sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niec

W sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych a także świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Lasowice Wielkie:

Linki:

http://bip.lasowicewielkie.pl/old_pliki/301_02_10_2006.pdf

http://bip.zetorzeszow.eu/GlobalDownload/83b71ce13c08b5188919a06ab3a431c2/b386bcff1e84ab6a577f5686e48977e0/18_23_02_2011.pdf