W N I O S E K 2017

W N I O S E Ko udzielenie dotacji w formie nieodpłatnego świadczenia - usługi polegającej na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lasowice Wielkie przy współfinansowaniu zadania ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

 

 

Do pobrania :

1. Wniosek

2. Załącznik Nr 1a

3. Załącznik Nr 1b

4. Załącznik Nr 2

5. Załącznik Nr 3

6. Załącznik Nr 4

7. Załącznik Nr 5a

8. Załącznik Nr 5b

9. Załącznik Nr 5c

10. Załącznik Nr 6

11. Załącznik Nr 7

12. Załącznik Nr 8a

13. Załącznik Nr 8b

14. Załącznik Nr 9