Aktualności

19.09.2018
W dniu 20 września 2018 r., o godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku odbędzie się spotkanie informacyjne
Informacja dotycząca spotkania informacyjnego oraz naboru do poddziałania 2.1.4 inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Informacja dotycząca spotkania informacyjnego oraz naboru do poddziałania 2.1.4 inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

W dniu 20 września 2018 r., o godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Wnioski w ramach zbliżającego się konkursu mogą składać:

· Podmioty ekonomii społecznej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
(z wyłączeniem Spółek non-profit) - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

· Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa społeczne zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Projekty, jakie mogą uzyskać wsparcie, to:

· Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;

· Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;

· Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi
10 000 000,00 PLN.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 21 – 28 września 2018 r. Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Spotkanie poprowadzone zostanie przez pracowników Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Instytucji Organizującej Konkurs.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl, w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do konktaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu pod numerem telefonu 77 44 04 720-722 lub na adres info@opolskie.pl.