Aktualności

01.06.2017
VII Opolski Jarmark Folkloru w KLUCZBORKU
Informuję, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” dnia 24.06.2017r. w godzinach 10.00-15.00 na kluczborskim Rynku organizuje VII Opolski Jarmark Folkloru.

VII Opolski Jarmark Folkloru w KLUCZBORKU

Informuję, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” dnia 24.06.2017r. w godzinach 10.00-15.00 na kluczborskim Rynku organizuje VII Opolski Jarmark Folkloru.

W ramach imprezy zorganizowane zostaną  warsztaty rękodzielnicze, w których nieodpłatnie będą brać udział mieszkańcy obszaru i goście.

Stowarzyszenie LGD zaprasza:

· do składania ofert prowadzenia warsztatów,

· wystawców do sprzedaży swojego rękodzieła – zapewnia nieodpłatnie miejsce na kluczborskim Rynku, we własnym zakresie należy mieć stoisko wystawiennicze.

Oferty na prowadzenie warsztatów należy przesłać na adres mailowy biuro@dolinastobrawy.pl na formularzu udostępnionym na stronie internetowym: dotacje.dolinastobrawy.pl lub dostarczyć osobiście do biura stowarzyszenia, do 9.06.2017r.

Więcej informacji na stronie internetowej: dotacje.dolinastobrawy.pl.