Aktualności

05.09.2012
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki

są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które

założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie

rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania

działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru

przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje

zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis

stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując

publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia

ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych

rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też

REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o

czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665

komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą

należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Zespół CEIDG

Ministerstwo Gospodarki