Aktualności

15.02.2013
UWAGA !!! DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU !!!
URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU.

UWAGA !!! DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU !!!

MASZ AZBEST, KTÓRY CHCESZ USUNĄĆ ???

URZĄD GMINY LASOWICE WIELKIE OGŁASZA

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE

DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

DO 01 MARCA 2013 ROKU

DOKŁADNE INFORMACJE:

STRONA INTERNETOWA www.lasowicewielkie.pl – ZAKŁADKA AZBEST

URZĄD GMINY, POKÓJ 19 – TEL. 77/417 54 80

Dofinansowanie może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych obejmujących:

demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Pozostałą częścią kosztów minimum 15% obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości).

Właściciel nieruchomości pokrywa również wydatki z związane zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.