Taryfy opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Jasienie