Aktualności

17.05.2017
SZKOŁA ANIMATORÓW WIEJSKICH
Informuję, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” z siedzibą w Kluczborku ogłosiło nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich.

SZKOŁA ANIMATORÓW WIEJSKICH


Informuję, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” z siedzibą w Kluczborku ogłosiło  nabór do Szkoły Animatorów Wiejskich.

Szkolenie dotyczyć będzie roli animatora w środowisku lokalnym, diagnozy potrzeb społeczności lokalnej i planowania projektu animacyjnego.

Szkoła Animatorów skierowana jest do: sołtysów, członków rad sołeckich, liderów grup odnowy wsi, członków zarządów i członków stowarzyszeń wiejskich, osób które chciałyby zaangażować się w aktywne działania społeczne na wsi.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia  22  maja 2017 roku na adres: biuro@dolinastobrawy.pl.

Więcej informacji na stronie www.dolinastobrawy.pl oraz pod numerem telefonu tel. 77 413-11-38.