Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zamiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Lasowice Wielkie

 

Do pobrania :

Uchwała i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lasowice Wielkie