Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zamiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Lasowice Wielkie

 

Do pobrania :

1. Uchwała i studium

2. Kierunki ujednolicone

3. Podsumowanie i uzasadnienie