Ogłoszenia urzędowe

22.02.2011
Skład Komisji w kadencji 2010-2014
Ogłoszenia Urzędu Gminy

KOMISJE  RADY  GMINY  LASOWICE  WIELKIE
kadencja 2010 – 2014

KOMISJA  REWIZYJNA

1

BRYGIDA  KASPRZYK

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI

2

WALDEMAR  DRAJOK

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

3

AGNIESZKA  SZYNIEC

CZŁONEK  KOMISJI

KOMISJA  BUDŻETU  i  FINANSÓW

1

WALDEMAR  DRAJOK

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI

2

PIOTR  KISIEL

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

3

JERZY  LIPIŃSKI

CZŁONEK  KOMISJI

4

GABRIELA  PROCHOTA

CZŁONEK  KOMISJI

5

KRYSTNA  ŚWIGOŃ

CZŁONEK  KOMISJI

KOMISJA  KOMUNALNO ROLNA  i  BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO

1

JÓZEF  KUBICA

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI

2

KRZYSZTOF  KALINICH

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

3

JERZY  BAWEJ

CZŁONEK  KOMISJI

4

JAN  PLEWNIA

CZŁONEK  KOMISJI

5

GABRIELA  ŚWIERC

CZŁONEK  KOMISJI

KOMISJA  OŚWIATY, KULTURY, SPORTU,  ZDROWIA           i  POMOCY  SPOŁECZNEJ

1

GABRIELA  ŚWIERC

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI

2

BENITA  KOWOLLIK

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

3

RAFAŁ  BIENIEK

CZŁONEK  KOMISJI

4

GABRIELA  PROCHOTA

CZŁONEK  KOMISJI

5

KRYSTYNA  ŚWIGOŃ

CZŁONEK  KOMISJI