Septorioza liści pszenicy


WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU
ODDZIAŁ  W KLUCZBORKU
ul. Żeromskiego 3B, 46-200 Kluczbork
tel./fax: (77) 418 66 78
www.piorin.gov.pl/opole, e-mail: o-kluczbork@piorin.gov.pl

Roślina:   Pszenica ozima
Agrofag:  Septorioza liści pszenicy
Data publikacji komunikatu:    10.05.2019 r.
Data zakończenia zabiegów :   24.05.2019 r.


Szczegóły:
Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie septoriozy paskowanej liści pszenicy.
Objawy porażenia pojawiają się na pszenicy ozimej już jesienią. Wiosną objawy występują najpierw na dolnych liściach. Stopniowo choroba opanowuje liście rosnące wyżej. Patogen rozwija się przy wzrastającej wilgotności i temperaturze. Rozprzestrzenia się przez deszcz. Do infekcji potrzebna jest wilgotność powyżej 98% przez minimum 48 godzin.
Na skutek stosunkowo długiego czasu inkubacji, patogena można zwalczać przy użyciu środków ochrony roślin jedynie krótko po tym, jak nastąpi niewidoczna infekcja. Do prawidłowego określenia początku infekcji mogą być użyte specjalne sygnalizatory
Zalecenia:
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania septoriozy paskowanej liści na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub interwencyjnie od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby zalecany termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.
Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:
• staranne przyoranie resztek pożniwnych
• unikanie przenawożenia azotem
• odpowiedni dobór odmian
Późne siewy wyraźnie ograniczają porażenie roślin we wczesnych fazach rozwojowych pszenicy
Środki ochrony roślin:
Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga – http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje -branżowe/Wyszukiwarka-środków-ochrona-roślin
2) Etykiety-instrukcje stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – http://www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona Roślin

Uwagi:
Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3) Środki ochrony roślin stosuje się, zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Izabela Kik