Aktualności

30.07.2020
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w II półroczu 2020 roku

 

Lasowice Wielkie 30.07.2020

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

informuje,

że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

w II półroczu 2020 roku

przez organizacje pozarządowe

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 193/20 z dnia 03 lipca 2020, Wójt Gminy Lasowice Wielkie ogłosił konkurs na realizację zadań Gminy Lasowice Wielkie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2020 roku.

Do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 24 lipca 2020 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 4 oferty na realizację w/w zadań.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie nr 158/20 z dnia 03 lutego 2020 roku dokonała oceny ofert w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalno – prawnej i merytorycznej zaproponowała Wójtowi Gminy dofinansowanie 3 inicjatyw.

Wójt Gminy podjął decyzję o przyznaniu dotacji:


1/ LZS Lasowice Wielkie

w wysokości:

15 000 zł

2/ LZS Gronowice

w wysokości:

20 000 zł

3/ LZS Chocianowice

w wysokości:

20 000 zł

Wójt Gminy

Lasowice Wielkie

/-/ Daniel Gagat