Ogłoszenia o przetargach

22.02.2011
Rozstrzygnięcie Konkursu LZS

Wojt Gminy Lasowice Wielkie

informuje, Że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2010

roku przez organizacje pozarządowe W sferze propagowania i rozwijania kultury

fizycznej, sportu i rekreacji pn.

,,ROZWOJ SPORTU KWALIFIKOWANEGO W 2010 ROKU cz.II.

Na realizację w/w zadania przydzielono dotacje:

1) LZS Lasowice Wielkie w wysokoŚci: 9 700 zł

2) LZS Gronowice w wysokości: 12 500 zł

3) LZS Chocianowice w wysokości: 14 500 zł