Dofinansowanie z PROW

05.02.2015
Rozbudowa sieci wodociągowej w Lasowicach Wielkich
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Lasowicach Wielkich„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Tytuł Projektu:

„Rozbudowa sieci wodociągowej w Lasowicach Wielkich.”

Cel projektu:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w Lasowicach Wielkich.

Działanie PROW 2007 – 2013:

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.”

Koszt projektu (zł):

Całkowita wartość:

159 864,58

Wkład Beneficjenta:

94 879,58

Wkład EFRROW:

64 985,00