Urząd Gminy

22.02.2011
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Podanie o nadanie numeru
Opis: Wzór podania o nadanie numeru

Deklaracja o dochodach.
Opis: Wzór delkaracji o dochodach dotyczący dodatku mieszkaniowego.


Wniosek - paliwo
Opis: Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowwego wykorzastywanego do produkcji rolnej

Wniosek o dodatek mieszkaniowy
Opis: Wzór wniosku dodatku mieszkaniowego.


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Opis: WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE inwestycji celu publicznego
Opis: WNIOSEK O USTALENIE inwestycji celu publicznego

Wniosek o zgodę na wycinke drzew i krzewów
Opis: Wzór wniosku o wycinkę drzew i krzewów

WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Opis: Wzór wniosku o zamiarze usunięcia drzewa.