Dofinansowanie z EOG

22.02.2011
Realizacja projektu - IV kwartał 2009

Do końca IV kwartału 2009 realizowano następujące zadania, które zostały określone w projekcie jako:  • Zarządzanie i promocja (w tym procedura przetargowa).

  • Podłączenie gospodarstw domowych do systemu kanalizacji sanitarnej.


Zabudowano  88  szt. pompowni na nieruchomościach przeznaczonych do podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej  • Budowa rurociągów ciśnieniowych.


Zostały wybudowane przyłącza kanalizacyjne ? 50 mm o długości 2052 mb.


x1
Działanie 1 Budowa rurociągów ciśnieniowych


x2x3


Działanie 5 Zarządzanie i promocja