Dofinansowanie z EOG

22.02.2011
Realizacja projektu - III kwartał 2010

W III kwartale 2010 r. zrealizowany zakres rzeczowy dotyczył 4 działań: 

W ramach działania 1 Budowa rurociągów ciśnieniowych wydatki poniesiono na budowę: głównych rurociągów O 160 mm – dł. 1858 mb, rurociągu tłocznego O 90 mm – dł. 4 mb, 3 szt. studzienek zasuw, przyłączy O 50 mm – dł. 80 mb.W działaniu 2 Podłączenie gospodarstw domowych do systemu kanalizacji sanitarnej: wydatki dotyczyły zamontowania zasilania elektrycznego do 10 pompowni oraz wykonania 3 kompletnych pompowni.Działanie 3 Budowa pompowni sieciowej – koszty poniesiono na budowę kompletnej pompowni sieciowej wraz z zasilaniem elektrycznym.Działanie 4 Budowa domowych przyłączeń grawitacyjnych i kanału grawitacyjnego – realizowany w ramach tego działania zakres związany był z przebudową istniejących przykanalików na terenie osiedla.