Dofinansowanie z EOG

22.02.2011
Realizacja projektu - III kwartał 2009

 

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania i ponoszono wydatki na następujące działania, które zostały określone w projekcie jako:

  • Zarządzanie i promocja (w tym procedura przetargowa),
  • Podłączenie gospodarstw domowych do systemu kanalizacji sanitarnej,
    Zabudowano 30 szt. pompowni na nieruchomościach przeznaczonych do podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej.
  • Budowa rurociągów ciśnieniowych.
    Zostały wybudowane przyłącza kanalizacyjne ? 50 mm o długości 432 mb.

 

a2

Działanie 1 Budowa rurociągów ciśnieniowych
a3

Działanie 1 Budowa rurociągów ciśnieniowych

a4

Działanie 2 Podłączenie gospodarstw domowych do systemu kanalizacji sanitarnej

a5

Działanie 2 Podłączenie gospodarstw domowych do systemu kanalizacji sanitarnej
a6

Działanie 5 Zarządzanie i promocja