Dofinansowanie z EOG

22.02.2011
Realizacja projektu - II kwartał 2010

W analizowanym okresie realizowano zakres rzeczowy z dwóch działań określonych w Projekcie jako:

Działanie 1 - Budowa rurociągów ciśnieniowych.

W ramach tego działania poniesiono wydatki na budowę głównych rurociągów O63 mm i O 160 mm o długości 1483 mb.Działanie 2 - Podłączenie gospodarstw domowych do systemu kanalizacji sanitarnej.

W tym działąniu zrealizowany zakres rzeczowy związany był z montażem instalacji zasilającej i szafek sterowniczych .