Dofinansowanie z EOG

22.02.2011
Realizacja projektu - I kwartał 2010

W I kwartale 2010 ponoszono wydatki min. w ramach działania 1 określonego w projekcie jako Budowa rurociągów ciśnieniowych na  przyłącza ciśnieniowe O 50 mm o długości 347 mb. Aktualnie wynoszą one łącznie 2399 mb. Ponadto rozpoczęła się budowa głównych rurociągów O 63 mm i O 160 mm.


W działaniu 2 Podłączenie gospodarstw domowych do systemu kanalizacji sanitarnej ponoszono koszty finansowe w związku z wykonaniem 21 szt. pompowni przydomowych (łącznie zabudowano 109 szt. pompowni).

eog1


Działanie 1 Budowa rurociągów ciśnieniowych

eog2


Działanie 1 Budowa rurociągów ciśnieniowych