Aktualności

18.06.2015
Raport z przeprowadzonego badania ankietowego w Gminie Lasowice Wielkie.
Przedmiotowy raport dot. oceny poziomu jakości życia, oceny prowadzenia działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego w Gminie Lasowice Wielkie. Będzie on stanowił integralną część "Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na

Raport z przeprowadzonego badania ankietowego w Gminie Lasowice Wielkie.

Przedmiotowy raport dot. oceny poziomu jakości życia, oceny prowadzenia działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego w Gminie Lasowice Wielkie.  Będzie on stanowił integralną część "Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025".

Załącznik:

  1. Raport z przeprowadzonego badania ankietowego.