Aktualności

01.08.2018
Przekazanie sprzętu dla OSP
W dniu 18 lipca 2018 r. na ręce strażaków z ochotniczych straży pożarnych naszej gminy przekazany został specjalistyczny sprzęt sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości przekazanych przez Ministra Sprawiedliwośc

W dniu 18 lipca 2018 r. na ręce strażaków z ochotniczych straży pożarnych naszej gminy przekazany został specjalistyczny sprzęt sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości przekazanych przez Ministra Sprawiedliwości. Umowa na wsparcie dla jednostek OSP z terenu Gminy Lasowice Wielkie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości podpisana została w dniu 17 maja 2018 roku. Dzięki pozytywnej akceptacji wniosku strażacy otrzymali dotację w wysokości 50 904,77 zł na zakup:

 

1. noszy typu deska (2 sztuki),
2. szyn typu Kramera (4 sztuki),
3. zestawów uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów (3 sztuki),
4. pilarek do drewna (5 sztuk),
5. parawanów do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków (3 sztuk),
6. defibrylatora (1 sztuka),
7. sprzętu do oznakowania terenu akcji (2 sztuki),
8. przenośnych zestawów oświetleniowych (4 sztuki),
9. zestawu pokrowców ochronnych na ostre krawędzie (1 sztuka),
10. zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera (1 sztuka),
11. piły do szyb klejonych (1 sztuka),
12. latarki akumulatorowej (1 sztuka),
13. bosaka dielektrycznego (1 sztuka)
14. zestawu ratownictwa medycznego z deską i szynami Kramera (1 komplet).

Pozyskanie wyżej wymienionych sprzętów pozwoli strażakom na jeszcze dokładniejsze i bezpieczniejsze niesienie pomocy poszkodowanym. Skuteczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia jest pierwszym i najważniejszym zadaniem, które czeka na strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Zrealizowanie zadania przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa na terenie gminy, podwyższenia stopnia ochrony przed zagrożeniami oraz do wzmocnienia gotowości i potencjału służb ratowniczych do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk.