Aktualności

17.01.2013
Przedsięwzięcie "STRATEGIA KARP 2020" .
Strategia jest ważnym projektem z punktu widzenia działalności rybackiej

Strategia jest ważnym projektem z punktu widzenia działalności rybackiej. Planowanym celem operacji jest analiza problematyki rybactwa śródlądowego na terenie obszarów LGR biorących udział w projekcie wraz z diagnozą i kierunkami rozwoju rybactwa śródlądowego. Przedsięwzięcie powstanie na bazie wymiany wiedzy i doświadczeń osób związanych z rybactwem. Dokument będzie zawierał 9 bloków tematycznych, które zostaną opracowane przez ekspertów przy ścisłej współpracy z LGR-rami ze szczególnym uwzględnieniem sektora rybackiego. Wykonawcy Karp 2020 opracują przyporządkowane im bloki na podstawie badań i konsultacji z sektorem rybackim z terenu wszystkich LGR-ów biorących udział w projekcie w ramach osi 4 PO Ryby środek 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”.
Przedkładamy do dyspozycji rybaków i innych zainteresowanych panel dyskusyjny umożliwiający w sposób bezpośredni włączenie się w tworzenie Strategii KARP 2020. Dyskusja może dotyczyć następujących zagadnień:

1. Wsparcie priorytetów polskiej gospodarki karpiowej ze środków UE w nowej perspektywie finansowania 2014-2020
Ekspert: Andrzej Lirski

2. Aktywne uczestnictwo zintegrowanej reprezentacji sektora gospodarki stawowej w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań prawnych dotyczących jego funkcjonowania
Ekspert: Henryk Białowąs

3. Rynek produktów stawowej gospodarki karpiowej
Ekspert: Jadwiga Seremak- Bugle

4. Promocja Karpia
Ekspert: Zbigniew Szczepański

5. Badania naukowe dotyczące stawowej produkcji karpiowej oraz edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne w zakresie produkcji karpiowej
Ekspert: Jerzy Śliwiński

6. Zdrowie ryb produkowanych w stawach karpiowych
Ekspert: Jan Żelazny

7. Ekonomika produkcji karpia
Ekspert: Konrad Turkowski

8. Wielofunkcyjna i zintegrowana rola stawowej gospodarki karpiowej
Ekspert: Mirosław Cieśla

9. Ocena efektów działań dotychczasowych strategii rybactwa
Ekspert: Lech Szarowski


W imieniu ekspertów zapraszamy do współpracy: zamieszczania własnych uwag, tematów wartych poruszenia, jak i analizy przedstawionego materiału przez eksperta wraz z wyrażaniem własnej opinii. [panel dyskusyjny]