Gospodarka Komunalna

23.01.2013
PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LASOWICE WIELKIE NA LATA 2012 - 2032
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie na lata 2012– 2032” zwany dalej Programem wraz z przeprowadzoną w lipcu 2012 r. inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest powstał na zamówienie Władz Gminy i

Dokument do ppbrania : program azbestu

Załącznik do  prograu : załącznik