Program-Odnowa Wsi

23.10.2012
PROGRAM „ODNOWA WSI”

Program „Odnowa Wsi” w gminie Lasowice Wielkie

Lp.

Sołectwa w gminie Lasowice Wielkie

należące do programu „Odnowa Wsi”

Adres strony www

Rok przystąpienia

Liczba mieszkańców stan na 31.12.2011

1.

Laskowice

www.tuly.republika.pl

2003

947

2.

Gronowice

-

2006

644

3.

Lasowice Wielkie

www.stowarzyszenie.lasowicewielkie.pl

2006

742

4.

Chudoba

www.twojachudoba.pl

2006

742

5.

Jasienie

www.jasienie.pl

2007

847

6.

Chocianowice

www.chocianowice.eu

2007

1129

7.

Tuły

www.tuly.republika.pl

2011

258

RAZEM

5.309

Ogółem liczba mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie

7.058

 

 

Stowarzyszenia działające przy grupie odnowy wsi w poszczególnych sołectwach:

Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwa Stowarzyszenia i adres

1.

Laskowice

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice

Laskowice

ul. Wiejska 50

46-282 Lasowice Wielkie

2.

Gronowice

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice

Gronowice 123

46-280 Lasowice Wielkie

3.

Lasowice Wielkie

Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich

Osiedle 2/3

46-282 Lasowice Wielkie

4.

Chudoba

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby”

Chudoba 108

46-282 Lasowice Wielkie

5.

Jasienie

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie

Jasienie 14-15

ul. Ogrodowa 7

46-282 Lasowice Wielkie

6.

Chocianowice

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice przy Radzie Sołeckiej Chocianowic

Chocianowice 267

46-282 Lasowice Wielkie

7.

Tuły

-

 

 

Przydatne linki:

http://www.odnowawsi.eu/serwis/