Aktualności

18.03.2019
Pomoc prawna i konsumencka

Pomoc prawna i konsumencka
➢ Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kluczborku
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork
tel. 77 418-00-30 wew. 28
czynny: pn.-pt. w godz. 15.00-19.00
Zakres poradnictwa:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
• nieodpłatną mediację lub
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Dostępność: Osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej należy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
UWAGA! Aby skorzystać z pomocy prawnej należy się uprzednio na wizytę umówić.
Można to zrobić elektronicznie – https://powiatkluczborski.npp-24.pl (całą dobę)
lub telefonicznie pod nr tel. – 663 112 118 (poniedziałek, środa, piątek godz. 9.00-13.00)
➢ Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wołczynie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 3.
46-250 Wołczyn
tel. 77 418-99-04
czynny: pn.-pt. w godz. 14.00-18.00
Zakres poradnictwa:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym